Kaendahaning Kabudayan

Dening: Retno Cahyaningtyas, S.Pd Bangsa Indonesia menika kadadosan saking mapinten-pinten suku, adat, basa, lan kabudayan. Awit saking kathahipun menika bangsa Indonesia sampun kawentar minangka bangsa ingkang anggadhahi basa lan budaya ingkang kathah. Sedaya wau ndadosaken bangsa  kita rumaos mongkog ing Selengkapnya